Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:041:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 41, 18 февруари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 41

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
18 февруари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/222 на Комисията от 5 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ម្រេចកំពត Mrech Kampot (IGP)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/223 на Комисията от 17 февруари 2016 година за установяване на процедура за оценка на някои искания за получаване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и за индивидуално третиране, подадени от производители износители от Китай и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/224 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/225 на Комисията от 17 февруари 2016 година за определяне на максималното количество на продукта за всяка държава членка и на периода за подаване на заявления за извънредна схема за помощ за частно складиране за останали неизползвани количества от някои видове сирена от определените в Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/226 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/227 на Комисията от 17 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/228 на Съвета от 14 юли 2015 година относно процедурата за преструктуриране

20

 

*

Решение (ЕС) 2016/229 на Съвета от 16 февруари 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/230 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

23

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2016/231 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (EЦБ/2015/39)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top