EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:040:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 40, 17 февруари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 40

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
17 февруари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/214 на Съвета от 15 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/215 на Комисията от 1 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aydın İnciri (ЗНП)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/216 на Комисията от 5 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Brabantse Wal asperges (ЗНП)]

4

 

*

Регламент (ЕС) 2016/217 на Комисията от 16 февруари 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на кадмий ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/218 на Комисията от 16 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/219 на Комисията от 16 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/220 на Съвета от 15 февруари 2016 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

11

 

*

Решение (ЕС) 2016/221 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/1937 за създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет

15

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 година за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него ( ОВ L 228, 23.8.2012 г. )

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top