Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:025:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 25, 2 февруари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 25

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
2 февруари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 на Комисията от 25 септември 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/129 на Комисията от 1 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „пречистен полутвърд екстракт от Humulus lupulus L., съдържащ приблизително 48 % бета-горчиви киселини (като калиеви соли)“ ( 1 )

44

 

*

Регламент (ЕС) 2016/130 на Комисията от 1 февруари 2016 година за адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/131 на Комисията от 1 февруари 2016 година за одобряване на C(M)IT/MIT (3:1) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 2, 4, 6, 11, 12 и 13 ( 1 )

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/132 на Комисията от 1 февруари 2016 година за определяне на краен срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334

56

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/133 на Комисията от 1 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/134 на Съвета от 16 ноември 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, във връзка със замяната на протокол 2 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/135 на Комисията от 29 януари 2016 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на флокумафен, бродифакум и варфарин за използване в биоциди за продуктов тип 14 ( 1 )

65

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/136 на Комисията от 28 януари 2016 година относно изпълнението на мерки срещу злоупотребата с данъчни спогодби (нотифицирано под номер С(2016) 271)

67

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/12 на Комисията от 6 януари 2016 г. за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република ( ОВ L 4, 7.1.2016 г. )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top