EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 29 януари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
29 януари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/111 на Съвета от 28 януари 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/112 на Комисията от 27 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата и за яйчния албумин

14

 

*

Регламент (ЕС) 2016/113 на Комисията от 28 януари 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република

16

 

*

Регламент (ЕС) 2016/114 на Комисията от 28 януари 2016 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2017 г. на целевите второстепенни променливи относно здравето и здравето на децата ( 1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/115 на Комисията от 28 януари 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за един производител износител съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/116 на Комисията от 28 януари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

57

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/117 на Комисията от 28 януари 2016 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2016 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

59

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/118 на Комитета по политика и сигурност от 20 януари 2016 година относно изпълнението от EUNAVFOR MED — операция SOPHIA на Резолюция 2240 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (EUNAVFOR MED — операция SOPHIA/1/2016)

63

 

*

Решение (ОВППС) 2016/119 на Съвета от 28 януари 2016 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

65

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/120 на Комисията от 28 януари 2016 година относно установяването на eXtensible Business Reporting Language версия 2.1 за целите на позоваване в обществените поръчки ( 1 )

77

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2016 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 3 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария [2016/121]

79

 

*

Решение № 1/2016 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 16 декември 2015 година за изменение на приложения 1, 3, 4 и 7 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници [2016/122]

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top