Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:015:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 15, 22 януари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
22 януари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/67 на Комисията от 19 януари 2016 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлороталонил, дифениламин, флоникамид, флуазинам, флуоксастробин, халауксифен-метил, пропамокарб, протиоконазол, тиаклоприд и трифлоксистробин във или върху определени продукти ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/68 на Комисията от 21 януари 2016 година относно общите процедури и спецификации, необходими за взаимното свързване на електронните регистри на картите на водачи

51

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/69 на Комисията от 21 януари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top