EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:003:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 3, 6 януари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 3

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
6 януари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/4 на Комисията от 5 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изпълнението на съществените изисквания за защита на околната среда ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2016/5 на Комисията от 5 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените изисквания за опазване на околната среда ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията от 5 януари 2016 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/8 на Комисията от 5 януари 2016 година за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2017 г. относно самостоятелната заетост ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 на Комисията от 5 януари 2016 година относно съвместното подаване на данни и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ( 1 )

41

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/10 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/11 на Комисията от 5 януари 2016 година за изменение на приложение II към Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури ( 1 )

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top