EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 326, 11 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 326

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
11 декември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2303 на Комисията от 28 юли 2015 година за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на определенията и координиране на допълнителния надзор върху концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2304 на Комисията от 10 декември 2015 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, като фуражна добавка за пуйки за угояване и за разплод (притежател на разрешението — Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2305 на Комисията от 10 декември 2015 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.4), получен от Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), като фуражна добавка за пилета за угояване, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и отбити прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 2148/2004 и (ЕО) № 1520/2007 (притежател на разрешението Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2306 на Комисията от 10 декември 2015 година за разрешаване на употребата на L-цистеин хидрохлорид монохидрат като фуражна добавка за котки и кучета ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2307 на Комисията от 10 декември 2015 година за разрешаване на употребата на менадионов натриев бисулфит и менадионов никотинамид бисулфит като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2308 на Комисията от 10 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

54

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2309 на Съвета от 10 декември 2015 година за насърчаване на ефективния контрол върху износа на оръжие

56

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2310 на Съвета от 10 декември 2015 година за изменение на Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана

64

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2311 на Комисията от 9 декември 2015 година за изменение на решения за изпълнение (ЕС) 2015/1500 и (ЕС) 2015/2055 относно защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция (нотифицирано под номер С(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/608 на Комисията от 14 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Украйна и Израел в списъка на третите държави, одобряването на програмата на Украйна за контрол на Salmonella при кокошки носачки, изискванията за ветеринарното сертифициране по отношение на нюкасълската болест и изискванията за преработка на яйчни продукти ( ОВ L 101, 18.4.2015 г. )

68

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1884 на Комисията от 20 октомври 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Канада и Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на домашни птици и продукти от домашни птици, във връзка с появата на огнища от високопатогенна инфлуенца по птиците в тези държави ( ОВ L 276, 21.10.2015 г. )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top