EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:323:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 323, 9 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 323

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
9 декември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация за датата на подписване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2285 на Комисията от 8 декември 2015 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на някои изисквания за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2286 на Комисията от 8 декември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Belokranjska pogača (ХТСХ)]

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2287 на Комисията от 8 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/2288 на Съвета от 30 ноември 2015 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите-членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2017 г., сумата за 2016 г., първата част от вноската за 2016 г. и индикативна необвързваща прогноза за очаквания годишен размер на вноските за годините 2018 и 2019

8

 

*

Решение (ЕС) 2015/2289 на Съвета от 3 декември 2015 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде, за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз, във връзка с приемането на общи насоки за прилагане на споразумението

11

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2015/2290 на Комисията от 12 юни 2015 година относно временната еквивалентност на режимите за платежоспособност, действащи в Австралия, Бермуда, Бразилия, Канада, Мексико и Съединените щати, която е приложима към застрахователни и презастрахователни предприятия с централни управления в тези държави

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2291 на Комисията от 7 декември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/722/ЕС по отношение на максималния размер на финансовото участие на Съюза в програмата за ликвидиране на болестта бяс в Латвия през 2014 г. (нотифицирано под номер С(2015) 8607)  ( 1 )

27

 

*

Решение № 2/2015 на Смесения комитет по селското стопанство от 19 ноември 2015 г. относно изменението на допълнения 1 и 2 към приложение 9 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти [2015/2292]

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност ( ОВ L 347, 11.12.2006 г. ) (Специално издание на български език, глава 09, том 003)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top