Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:321:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 321, 5 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 321

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
5 декември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2252 на Комисията от 30 септември 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/288 по отношение на срока на недопустимост на заявленията за подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2253 на Комисията от 2 декември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2254 на Комисията от 2 декември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2255 на Комисията от 2 декември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

10

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2256 на Комисията от 4 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1983/2003 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите главни променливи ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2257 на Комисията от 4 декември 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (ХТСХ)]

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2258 на Комисията от 4 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вноса и транзита на единични пратки от по-малко от 20 единици домашни птици, различни от щраусови птици, яйца за люпене и еднодневни пилета от тях ( 1 )

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2259 на Комисията от 4 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2260 на Комисията от 3 декември 2015 година за отмяна на Решение 2008/630/ЕО относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2015) 8472)  ( 1 )

58

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Грузия от 17 ноември 2014 година за приемане на неговия процедурен правилник и на процедурния правилник на Комитета за асоцииране и на подкомитетите [2015/2261]

60

 

*

Решение № 2/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Грузия от 17 ноември 2014 година за създаването на два подкомитета [2015/2262]

70

 

*

Решение № 3/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Грузия от 17 ноември 2014 година относно делегирането на определени правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ [2015/2263]

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top