Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:313:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 313, 28 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 313

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
28 ноември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2194 на Съвета от 23 ноември 2015 година за сключване, от името на Европейския съюз и на неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

20

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 на Комисията от 9 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2196 на Комисията от 24 ноември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Torta del Casar (ЗНП)]

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2197 на Комисията от 27 ноември 2015 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за валути с висока взаимосвързаност в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2198 на Комисията от 27 ноември 2015 година за одобряване на активното вещество рескалур в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2199 на Комисията от 27 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2200 на Комитета по политика и сигурност от 13 ноември 2015 година за удължаване на мандата на ръководителя на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2015)

40

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2201 на Комитета по политика и сигурност от 13 ноември 2015 година относно приемането на приноса на трети държави за консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/5/2015)

41

 

*

Решение (ЕС) 2015/2202 на Европейската централна банка от 19 ноември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2015/37)

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top