EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:307:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 307, 25 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 307

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
25 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

1

 

*

Решение (ЕС) 2015/2169 на Съвета от 1 октомври 2015 година за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2170 на Комисията от 24 ноември 2015 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки ( 1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2171 на Комисията от 24 ноември 2015 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки ( 1 )

7

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2172 на Комисията от 24 ноември 2015 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2173 на Комисията от 24 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 11 ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2174 на Комисията от 24 ноември 2015 година относно примерния списък на екологичните стоки и услуги, формàта за предаване на данни за европейските икономически сметки за околната среда и условията, структурата и периодичността на докладите относно качеството съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда ( 1 )

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2175 на Комисията от 24 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2176 на Съвета от 23 ноември 2015 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища (CESNI) и на пленарното заседание на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР) относно приемането на стандарт за техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2177 на Комисията от 20 ноември 2015 година за освобождаване на търсене на нефт и газ в Португалия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер С(2015) 8043)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top