EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:306:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 306, 24 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
24 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2110 на Комисията от 12 ноември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mojama de Barbate (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2111 на Комисията от 12 ноември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Echalote d'Anjou (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2112 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 251/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на адаптирането на сериите от данни, необходимо след прегледа на класификацията на продуктите по дейности (КПД) ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2113 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 16 и 41 ( 1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2114 на Комисията от 23 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/2115 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала формамид ( 1 )

17

 

*

Директива (ЕС) 2015/2116 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала бензизотиазолинон ( 1 )

20

 

*

Директива (ЕС) 2015/2117 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикалите хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон, както поотделно, така и в съотношение 3:1 ( 1 )

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2118 на Съвета от 23 ноември 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2119 на Комисията от 20 ноември 2015 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при производството на дървесни плочи (нотифицирано под номер С(2015) 8062)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top