Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:290:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 290, 6 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 290

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
6 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1987 на Съвета от 5 октомври 2015 година за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

1

 

*

Решение (ЕС) 2015/1988 на Съвета от 22 октомври 2015 година за подписване от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

4

 

*

Решение (ЕС) 2015/1989 на Съвета от 26 октомври 2015 година за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология

7

 

*

Решение (Евратом) 2015/1990 на Съвета от 26 октомври 2015 година за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1991 на Комисията от 5 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1992 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/1993 на Съвета от 22 октомври 2015 година за одобряване на сключването от Европейската комисия от името на Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

14

 

*

Решение (ЕС) 2015/1994 на Съвета от 26 октомври 2015 година за подписването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

16

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2013/728/ЕС на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на удължаването на срока на мораториума върху митата върху предоставяните по електронен път услуги и на мораториума върху жалбите при липса на нарушение и при друга ситуация ( ОВ L 332, 11.12.2013 г. )

18

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top