Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:271:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 271, 16 октомври 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 271

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
16 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 на Комисията от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1851 на Комисията от 15 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 по отношение на срока на складирането по договор и размера на помощта, която се отпуска за частното складиране на обезмаслено мляко на прах

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 на Комисията от 15 октомври 2015 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта

15

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1853 на Комисията от 15 октомври 2015 година за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1854 на Комисията от 15 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1855 на Съвета от 13 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в рамките на Съвета по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на молбата на най-слабо развитите страни членки за удължаване на преходния период по член 66, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост относно някои задължения, свързани с фармацевтичните продукти, и за освобождаване от задълженията по член 70, параграфи 8 и 9 от посоченото споразумение

33

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 321/14/COL от 10 септември 2014 година за изменение за стотен път на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавната помощ чрез приемането на нови насоки относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение [2015/1856]

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top