Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 256, 1 октомври 2015 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 256

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
1 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1743 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ovos Moles de Aveiro (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1744 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Limone di Siracusa (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1745 на Комисията от 30 септември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (ХТСХ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1746 на Комисията от 30 септември 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 750/2014 чрез удължаване на периода на прилагане на защитните мерки във връзка с епидемичната дизентерия по свинете ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1747 на Комисията от 30 септември 2015 година за поправка на приложението към Регламент (ЕС) № 26/2011 за разрешаване на витамин Е като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1748 на Комисията от 30 септември 2015 година за предоставяне на дерогация за референтната 2015 година от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа алинея от същия регламент по отношение на директните плащания

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1749 на Комисията от 30 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1750 на Комитета по политика и сигурност от 29 септември 2015 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1751 на Комисията от 29 септември 2015 година относно реда и условията за издаване на разрешение за биоцид, съдържащ бромадиолон, представен от Обединеното кралство в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1752 на Комисията от 29 септември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/426/ЕС относно мерки за предотвратяване на пренасянето в Съюза на вируса на африканската чума по свинете от някои трети държави или части от територията на трети държави, в които е потвърдено наличието на тази болест, и за отмяна на Решение 2011/78/ЕС (нотифицирано под номер С(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

Решение (ЕС) 2015/1753 на Комисията от 30 септември 2015 година за потвърждаване участието на Италия в засиленото сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1146/2014 на Комисията от 23 октомври 2014 година за изменение на приложения II, III, IV и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от антрахинон, бенфлуралин, бентазон, бромоксинил, хлороталонил, фамоксадон, имазамокс, метилбромид, пропанил и сярна киселина във или върху определени продукти ( ОВ L 308, 29.10.2014 г. )

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top