EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:252:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 252, 29 септември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 252

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
29 септември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1720 на Комисията от 14 септември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ЗНП)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1721 на Комисията от 22 септември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1722 на Комисията от 22 септември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1723 на Комисията от 22 септември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1724 на Комисията от 23 септември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Silter (ЗНП)]

11

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1725 на Комисията от 28 септември 2015 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите на етиллауроиларгинат (E 243) ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1726 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на 2-метил-2Н-изотиазол-3-он като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 13 ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1727 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4 ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1728 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на веществото IPBC като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 13

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1729 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на калиев сорбат като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1730 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на водороден пероксид като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1731 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на медетомидин като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1732 на Комисията от 28 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1733 на Комисията от 28 септември 2015 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 8 до 14 септември 2015 година заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 в сектора на захарта, и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии

40

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1734 на Съвета от 18 септември 2015 година за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 12-ото Общо събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превоз (OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1735 на Комисията от 24 септември 2015 година относно точното разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган на пазара в калъф (нотифицирано под номер С(2015) 6455)  ( 1 )

49

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1736 на Комисията от 28 септември 2015 година за неодобряване на веществото трифлумурон като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

56

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1737 на Комисията от 28 септември 2015 година за отлагане на датата на изтичане на одобрението на бромадиолон, хлорофацинон и куматетралил за използване в биоциди за продуктов тип 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top