Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 248, 24 септември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 248

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
24 септември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1590 на Комисията от 18 септември 2015 година за забрана на риболова на морски костур в гренландски води от NAFO 1F и от V и XIV, както и в международни води от зоната за опазване на морския костур от страна на плавателни съдове под флага на Германия

30

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1591 на Комисията от 18 септември 2015 година за забрана на риболова на скумрия в зони VIIIc, IX и X; както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 и зони VIIIa, VIIIb и VIIId от страна на плавателни съдове под флага на Германия

32

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1592 на Комисията от 18 септември 2015 година за забрана на риболова на морски костур във води на Съюза и международни води от зона V, както и международните води от зони XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Германия

34

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1593 на Комисията от 18 септември 2015 година за забрана на риболова на син меджид във фарьорски води от страна на плавателни съдове под флага на Германия

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1594 на Комисията от 21 септември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rocamadour (ЗНП)]

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1595 на Комисията от 21 септември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Zgornjesavinjski želodec (ЗГУ)]

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1596 на Комисията от 21 септември 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Montes de Toledo (ЗНП)]

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1597 на Комисията от 23 септември 2015 година за дерогация от прилагането на Регламент (ЕС) № 615/2014 по отношение на крайната дата за плащане на организациите бенефициери в Гърция на първия транш от авансовото плащане по линия на работните програми в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини за 2015 година

41

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1598 на Комисията от 23 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1599 на Европейската централна банка от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30)

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2015/1600 на Съвета от 18 септември 2015 година за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

53

 

*

Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

80

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2015/1602 на Комисията от 5 юни 2015 година относно еквивалентността на действащия в Швейцария режим на платежоспособност и пруденциалност за застрахователните и презастрахователните предприятия въз основа на член 172, параграф 2, член 227, параграф 4 и член 260, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

95

 

*

Решение (ЕС) 2015/1603 на Комисията от 13 август 2015 година относно мярка, предприета от Испания в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета, за изтегляне от пазара на тип средство за плаваемост за обучение по плуване

99

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top