EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:239:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 239, 15 септември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 239

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
15 септември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1514 на Съвета от 14 септември 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1515 на Комисията от 5 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове ( 1 )

63

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1516 на Комисията от 10 юни 2015 година за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета на фиксирана ставка за операции, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1517 на Комисията от 11 септември 2015 година за изменение за 236-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

67

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 на Комисията от 14 септември 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

69

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1519 на Комисията от 14 септември 2015 година за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета

99

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1520 на Комисията от 14 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

140

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1521 на Съвета от 14 септември 2015 година за отмяна на Решение 2013/320/ОВППС в подкрепа на действията в областта на физическата сигурност и управлението на запасите с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Либия и в региона

142

 

*

Решение (ЕС) 2015/1522 на Съвета от 14 септември 2015 година за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки, относно присъединяването на Република Молдова към ревизираното Споразумение за държавните поръчки

144

 

*

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция

146

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1524 на Съвета от 14 септември 2015 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

157

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top