Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:215:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 215, 14 август 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 215

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
14 август 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1389 на Съвета от 7 май 2015 година за подписване от името на Съюза и на неговите държави членки и за временно прилагане на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1390 на Комисията от 13 август 2015 година за изменение за 233-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

6

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1391 на Комисията от 13 август 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1392 на Комисията от 13 август 2015 година за одобряване на основното вещество фруктоза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1393 на Комисията от 13 август 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Καλαμάτα (Каламата) (ЗНП)]

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1394 на Комисията от 13 август 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/588, за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република, в резултат на подновено разследване относно изчерпването на ефекта от мерките в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1395 на Комисията от 13 август 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top