EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:206:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 206, 1 август 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
1 август 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1322 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1323 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

4

 

*

Регламент (EС) 2015/1324 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1325 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1326 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

16

 

*

Регламент (EС) 2015/1327 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

18

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1328 на Съвета oт 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

20

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1329 на Комисията от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на експлоатацията от страна на въздушни превозвачи от Европейския съюз на въздухоплавателни средства, регистрирани в трета държава ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1330 на Комисията от 31 юли 2015 година за изменение за 234-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1331 на Комисията от 31 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1332 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

31

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС

34

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1334 на Съвета от 31 юли 2015 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/521

61

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1335 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

64

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1336 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

66

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1337 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1338 на Комисията от 30 юли 2015 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top