Help Print this page 

Document L:2015:197:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 197, 25 юли 2015 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 197

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
25 юли 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1220 на Комисията от 24 юли 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици, във връзка с последната поява на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в щатите Индиана и Небраска ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1221 на Комисията от 24 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването ( 1 )

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1223 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

73

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1224 на Комисията от 24 юли 2015 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец юли 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top