EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:171:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 171, 2 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
2 юли 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1051 на Комисията от 1 юли 2015 година относно условията за изпълняване на функциите на платформата за онлайн решаване на спорове, условията във връзка с електронния формуляр за жалби и условията за сътрудничество между звената за контакт, предвидени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1052 на Комисията от 1 юли 2015 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване на риска от заболяване ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1053 на Комисията от 1 юли 2015 година за разрешаване на употребата на препарат от Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 като фуражна добавка за телета за отглеждане, прасенца, пилета за угояване, пуйки за угояване, котки и кучета и за изменение на регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 255/2005, (ЕО) № 1200/2005 и (ЕО) № 1520/2007 (притежател на разрешението Chevita Tierarzneimittel-GmbH) ( 1 )

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1054 на Комисията от 1 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1055 на Комисията от 30 юни 2015 година относно съгласуваността на някои цели, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени от Швейцария съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета, с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период (нотифицирано под номер С(2015) 4403)  ( 1 )

14

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1056 на Комисията от 30 юни 2015 година относно несъгласуваността на определени цели, включени в националния план или плана за функционалните блокове въздушно пространство, представен от Швейцария съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета, с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, както и препоръки за изменение на тези цели (нотифицирано под номер С(2015) 4407)  ( 1 )

18

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1057 на Комисията от 1 юли 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/715/ЕС за установяване на списък на третите държави, чиято регулаторна рамка, приложима за активните вещества за лекарствените продукти за хуманна употреба, и чиито съответни дейности за контрол и прилагане на законодателството гарантират равнище на опазване на общественото здраве, равностойно на това в Съюза ( 1 )

23

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2015 на комитета, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие от 14 април 2015 година във връзка с изменението на глава 16 относно строителните продукти, на глава 18 относно биоцидите и за актуализиране на препратките към нормативните документи, изброени в приложение 1 [2015/1058]

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top