EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:163:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 163, 30 юни 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 163

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
30 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1018 на Комисията от 29 юни 2015 година за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1019 на Комисията от 29 юни 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 на Комисията

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1020 на Комисията от 29 юни 2015 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за кокошки носачки и второстепенни видове домашни птици за производство на яйца (притежател на разрешението Kemin Europa N.V.) ( 1 )

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1021 на Комисията от 29 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1022 на Комисията от 29 юни 2015 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят подадените за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г. заявления за права за внос, в рамките на тарифната квота за замразено говеждо и телешко месо, открита по силата на Регламент (ЕО) № 431/2008

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1023 на Съвета от 15 юни 2015 година за разрешаване на определени държави-членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

29

 

*

Решение (ЕС) 2015/1024 на Съвета от 15 юни 2015 година за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

32

 

*

Решение (ЕС) 2015/1025 на Съвета от 19 юни 2015 година за отмяна на Решение 2013/319/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

35

 

*

Решение (ЕС) 2015/1026 на Съвета от 19 юни 2015 година за отмяна на Решение 2009/589/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Полша

37

 

*

Решение (ЕС) 2015/1027 на Съвета от 23 юни 2015 година относно правилата, приложими за националните експерти, командировани към генералния секретариат на Съвета, и за отмяна на Решение 2007/829/ЕО

40

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1028 на Комисията от 26 юни 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/88/ЕС за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел („Piper betle“) по отношение на срока на неговото прилагане (нотифицирано под номер C(2015) 4187)  ( 1 )

53

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2015/1029 на Съвета от 19 юни 2015 година за прекратяване на положението на прекомерен бюджетен дефицит в Обединеното кралство

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top