Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:159:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 159, 25 юни 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 159

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
25 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/981 на Съвета от 23 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

1

 

*

Регламент (EС) 2015/982 на Съвета от 23 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 година относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/984 на Комисията от 24 юни 2015 година за одобряване на меден пиритион като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/985 на Комисията от 24 юни 2015 година за одобряване на клотианидин като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

46

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/986 на Комисията от 24 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/987 на Комисията от 24 юни 2015 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

51

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/988 на Комисията от 24 юни 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 2535/2001 в сектора на млякото и млечните продукти

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/989 на Съвета от 15 юни 2015 година относно позицията, която Съюзът да заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и списъка на лицата, които да изпълняват функцията на експерти в процедурите на експертната комисия по търговия и устойчиво развитие

55

 

*

Решение (ЕС) 2015/990 на Съвета от 19 юни 2015 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Deutsche Bundesbank

61

 

*

Решение (ЕС) 2015/991 на Съвета от 19 юни 2015 година за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 и 135 на ООН, на новото правило на ООН относно безопасността на електрическите превозни средства от категория L и на измененията на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3)

62

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/992 на Съвета от 19 юни 2015 година за предоставяне на разрешение на Дания да въведе специална мярка за дерогация от член 75 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

66

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/993 на Съвета от 19 юни 2015 година за разрешаване на Дания да прилага, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО, намалена ставка за данъчно облагане на електроенергията, която се доставя пряко на плавателни съдове при престоя им на котвена стоянка в пристанища

68

 

*

Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top