Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 157, 23 юни 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
23 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/960 на Съвета от 19 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/961 на Съвета от 22 юни 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

20

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията от 18 декември 2014 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата ( 1 )

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/963 на Комисията от 22 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/964 на Комисията от 22 юни 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2015 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 442/2009 в сектора на свинското месо

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/965 на Комисията от 22 юни 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2015 г. количества в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 за птиче месо с произход от Съединените американски щати

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/966 на Комисията от 22 юни 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2015 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 в сектора на яйцата и за яйчен албумин

38

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/967 на Комисията от 22 юни 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2015 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/968 на Комисията от 22 юни 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2015 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2014 за яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/969 на Комитета по политика и сигурност от 19 юни 2015 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Решение (ОВППС) 2015/970 на Съвета от 22 юни 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

45

 

*

Решение (ОВППС) 2015/971 на Съвета от 22 юни 2015 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

50

 

*

Решение (ОВППС) 2015/972 на Съвета от 22 юни 2015 година за започване на военна операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/973 на Съвета от 22 юни 2015 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

52

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/974 на Комисията от 17 юни 2015 година за оправомощаване на държавите членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер С(2015) 4087)

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/975 на Комисията от 19 юни 2015 година относно мярка, наложена от Испания в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състояща се в забрана на пускането на пазара на ударна дрелка, внесена в Испания от HIDALGO'S GROUP, Испания (нотифицирано под номер С(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2015/976 на Комисията от 19 юни 2015 година относно наблюдението за наличие на тропанови алкалоиди в храните ( 1 )

97

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Украйна от 15 декември 2014 година за приемане на неговия процедурен правилник и на процедурния правилник на Комитета за асоцииране и на подкомитетите [2015/977]

99

 

*

Решение № 2/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Украйна от 15 декември 2014 година за създаването на два подкомитета [2015/978]

110

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане ( ОВ L 189, 27.6.2014 г. )

112

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top