EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 129, 27 май 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
27 май 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/813 на Съвета от 26 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/814 на Съвета от 26 май 2015 година за прилагане на член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/815 на Комисията от 19 май 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pastel de Chaves (ЗГУ)]

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/816 на Комисията от 22 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (ЗГУ)]

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/817 на Комисията от 26 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/818 на Съвета от 26 май 2015 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/819 на Комисията от 22 май 2015 година за изменение на приложение Е към Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на формàта на образците на здравни сертификати за търговия в рамките на Съюза с говеда и свине (нотифицирано под номер С(2015) 3304) Текст от значение за ЕИП  (1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/820 на Комисията от 22 май 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2015) 3373) Текст от значение за ЕИП  (1 )

41

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания от 11 май 2015 година за замяна на Протокол 4 към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество [2015/821]

50

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива ( ОВ L 107, 25.4.2015 г. )

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top