EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:107:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 107, 25 април 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 107

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
25 април 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/648 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматичното вещество (2Е, 6Z)-N-етил-нонадиенамид от списъка на Съюза ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕС) 2015/649 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на L-левцин като носител за трапезни подсладители на таблетки ( 1 )

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/650 на Комисията от 24 април 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/651 на Комисията от 24 април 2015 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

23

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

26

 

*

Директива (ЕС) 2015/653 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства ( 1 )

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/654 на Съвета от 21 април 2015 година за назначаване на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2020 г.

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/655 на Комисията от 23 април 2015 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно предлагана на пазара формулация за борба с комарите на основата на полидиметил силоксан ( 1 )

75

 

*

Решение (ЕС) 2015/656 на Европейска централна банка от 4 февруари 2015 година относно условията, при които на кредитните институции се разрешава да включат междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EЦБ/2015/4)

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top