EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:103:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 103, 22 април 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 103

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
22 април 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС, Eвратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 година за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/624 на Комисията от 14 април 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Patata Rossa di Colfiorito (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/625 на Комисията от 20 април 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Queso Zamorano (ЗНП)]

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/626 на Комисията от 21 април 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/627 на Съвета от 20 април 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на седмата среща на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б и В

8

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността ( ОВ L 191, 18.7.2008 г. )

11

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top