Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:099:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 99, 16 април 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
16 април 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/590 на Комисията от 31 март 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Chouriça de carne de Melgaço (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/591 на Комисията от 31 март 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Presunto de Melgaço (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/592 на Комисията от 14 април 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (ЗНП)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/593 на Комисията от 14 април 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Reblochon/Reblochon de Savoie (ЗНП)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/594 на Комисията от 14 април 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 на Комисията от 15 април 2015 година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2016, 2017 и 2018 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/596 на Комисията от 15 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на увеличаването на максималното общо съдържание на серен диоксид, когато климатичните условия го налагат

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/597 на Комисията от 15 април 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/598 на Съвета от 15 април 2015 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Централна Азия

25

 

*

Решение (ОВППС) 2015/599 на Съвета от 15 април 2015 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес

29

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2015 на Специалния комитет по митническо сътрудничество и улесняване на търговията по Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ и ЕС от 10 март 2015 година относно дерогация от правилата за произход, определени в протокол I към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, за да се вземе предвид специалното положение на Доминиканската република по отношение на някои текстилни изделия [2015/600]

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top