Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:093:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 93, 9 април 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 93

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
9 април 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията от 15 декември 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията от 7 април 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения

12

 

*

Регламент (ЕС) 2015/562 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2012 за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/563 на Комисията от 8 април 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/564 на Комисията от 8 април 2015 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 30 до 31 март 2015 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 1918/2006 за маслиново масло с произход от Тунис и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии за месец април 2015 г.

41

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки ( 1 )

43

 

*

Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки ( 1 )

56

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2015/567 на Комисията от 7 април 2015 година за изменение на приложение I към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Литва за официално свободна от туберкулоза по отношение на стадата говеда (нотифицирано под номер С(2015) 2161)  ( 1 )

69

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/568 на Комисията от 7 април 2015 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2012/725/ЕС по отношение на определението за говежди лактоферин (нотифицирано под номер С(2015) 2173)

71

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2015/569 на Комисията от 7 април 2015 година за изменение на приложенията към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС по отношение на равностойността между стадата едър рогат добитък, които са официално свободни от туберкулоза в държавите членки и в Нова Зеландия, и информацията в образеца на ветеринарно-санитарен сертификат относно количеството сперма (нотифицирано под номер С(2015) 2187)  ( 1 )

72

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2015/570 на Комисията от 7 април 2015 година за одобряване на плановете за ликвидиране на африканската чума по свинете при дивите свине в някои области на Естония и Латвия (нотифицирано под номер С(2015) 2200)

80

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2015/571 на Европейската централна банка от 6 ноември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (EЦБ/2014/43)

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top