Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 92, 8 април 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 92

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
8 април 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/548 на Съвета от 7 април 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/549 на Съвета от 7 април 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/550 на Комисията от 24 март 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Fränkischer Grünkern (ЗНП)]

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/551 на Комисията от 24 март 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Miel des Cévennes (ЗГУ)]

19

 

*

Регламент (ЕС) 2015/552 на Комисията от 7 април 2015 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 1,3-дихлоропропен, бифенокс, диметенамид-P, прохексадион, толилфлуанид и трифлуралин във и върху определени продукти ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/553 на Комисията от 7 април 2015 година за одобряване на активното вещество церевизан в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

86

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/554 на Комисията от 7 април 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

89

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/555 на Съвета от 7 април 2015 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

91

 

*

Решение (ОВППС) 2015/556 на Съвета от 7 април 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

101

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/557 на Комисията от 31 март 2015 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Китай в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер С(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/558 на Комисията от 1 април 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top