EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:086:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 86, 31 март 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
31 март 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/531 на Комисията от 24 ноември 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/532 на Комисията от 30 март 2015 година за изменение за 228-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/533 на Комисията от 30 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

*

Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка от 17 март 2015 година относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13)

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/535 на Комисията от 27 март 2015 година за разрешаване на Кралство Дания да ратифицира Конвенцията от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (нотифицирано под номер С(2015) 1994)

152

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/536 на Комисията от 27 март 2015 година за изменение, във връзка с появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в Съединените щати, на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Съединените щати в списъка с трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (нотифицирано под номер С(2015) 1990)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top