Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:078:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 78, 24 март 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 78

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
24 март 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/488 на Комисията от 4 септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/489 на Комисията от 23 март 2015 година за разрешаване на селенометионин, получен от Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕС) 2015/490 на Комисията от 23 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕС) 2015/491 на Комисията от 23 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2014 за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 1 )

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/492 на Комисията от 23 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/493 на Съвета от 17 март 2015 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Latvijas Banka

16

 

*

Решение (ЕС) 2015/494 на Комисията от 9 юли 2014 година относно мерките SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP), приведени в действие от Словения в полза на Adria Airways d.d. (нотифицирано под номер C(2014) 4543)  ( 1 )

18

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията от 20 март 2015 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2015) 1756)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top