EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 58, 3 март 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 58

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
3 март 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/322 на Съвета от 2 март 2015 година относно изпълнението на 11-ия европейски фонд за развитие

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 година относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/324 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/325 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на член 13 от Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

41

 

*

Регламент (ЕС) 2015/326 на Комисията от 2 март 2015 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на полицикличните ароматни въглеводороди и фталатите ( 1 )

43

 

*

Регламент (ЕС) 2015/327 на Комисията от 2 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за пускане на пазара и условията за употреба на добавки, състоящи се от препарати ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/328 на Комисията от 2 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 по отношение на документа за влизане, който да се използва за фуражи и храни от животински произход ( 1 )

50

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/329 на Комисията от 2 март 2015 година за въвеждане на дерогация от разпоредбите на Съюза в областта на здравеопазването на животните и общественото здраве по отношение на въвеждането в Европейския съюз на храна от животински произход, предназначена за изложението EXPO Milano 2015 в Милано (Италия) ( 1 )

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/330 на Комисията от 2 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

64

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/331 на Съвета от 2 март 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

66

 

*

Решение (ОВППС) 2015/332 на Съвета от 2 март 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

70

 

*

Решение (ЕС) 2015/333 на Съвета от 2 март 2015 година за назначаване на член от Италия в Европейския икономически и социален комитет

74

 

*

Решение (ЕС) 2015/334 на Съвета от 2 март 2015 година за изменение на Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз

75

 

*

Решение (ОВППС) 2015/335 на Съвета от 2 март 2015 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

77

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/336 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

79

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/337 на Съвета от 2 март 2015 година за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/338 на Комисията от 27 февруари 2015 година относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Унгария ( 1 )

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top