EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 31, 7 февруари 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
7 февруари 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/181 на Комисията от 30 януари 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/182 на Комисията от 2 февруари 2015 година за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/183 на Комисията от 2 февруари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 635/2005 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/184 на Комисията от 2 февруари 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/185 на Комисията от 2 февруари 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент (ЕС) 2015/186 на Комисията от 6 февруари 2015 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан и семена от Ambrosia  ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/187 на Комисията от 6 февруари 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 по отношение на проверката на ръчния багаж ( 1 )

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/188 на Комисията от 6 февруари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/189 на Комисията от 6 февруари 2015 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените на 2 и 3 февруари 2015 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2015 г.

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

25

 

*

Решение (ЕС) 2015/191 на Комисията от 5 февруари 2015 година за изменение на Решение 2010/670/ЕС по отношение на удължаването на някои срокове, установени в член 9 и член 11, параграф 1 от това решение (нотифицирано под номер С(2015) 466)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top