Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 29 януари 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
29 януари 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/131 на Комисията от 23 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/132 на Комисията от 23 януари 2015 година за забрана на риболова на морски костур в гренландски води от NAFO 1F и от V и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Германия

5

 

*

Регламент (ЕС) 2015/133 на Комисията от 23 януари 2015 година за забрана на риболова на херинга в зони IV, VIId и води на Съюза от IIa от страна на плавателни съдове под флага на Дания

7

 

*

Регламент (ЕС) 2015/134 на Комисията от 26 януари 2015 година за забрана на риболова на мегрим в зони VIIIc, IX и X, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Португалия

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/135 на Комисията от 28 януари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/136 на Комисията от 28 януари 2015 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/137 на Съвета от 26 януари 2015 година за подновяване на мандатите на заместник-председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) и на двама председатели на апелативните състави към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

17

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) ( ОВ L 381, 28.12.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 19, том 009)

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top