EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 366, 20 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 366

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
20 декември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета от 15 декември 2014 година за определяне на възможностите за риболов за 2015 и 2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1369/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Garda (ЗНП)]

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1370/2014 на Комисията от 19 декември 2014 година за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите на мляко във Финландия

18

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1371/2014 на Комисията от 19 декември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1372/2014 на Комисията от 19 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1373/2014 на Комисията от 19 декември 2014 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2014 г. заявления за права на внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 413/2014 за птиче месо с произход от Украйна

34

 

*

Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 година относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (ЕЦБ/2014/50)

36

 

*

Регламент (ЕС) № 1375/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ЕЦБ/2014/51)

77

 

*

Регламент (ЕС) № 1376/2014 на Европейската централна банка от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2014/52)

79

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/110/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Директива 2004/33/ЕО по отношение на критериите за временно отхвърляне на донори на алогенна кръв ( 1 )

81

 

*

Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Директива 2009/15/ЕО във връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси и свързаните с тях изменения в някои конвенции и протоколи ( 1 )

83

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/938/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2014 година относно мярка SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), приведена в действие от Дания и Швеция за Scandinavian Airlines (нотифицирано под номер C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/833/ЕС относно някои защитни мерки във връзка с появилите се наскоро огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Нидерландия (нотифицирано под номер C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top