EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:337:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 337, 25 ноември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
25 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1252/2014 на Комисията от 28 май 2014 година за допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра производствена практика за активни вещества за лекарствени продукти за хуманна употреба ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията от 7 юли 2014 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати ( 1 )

8

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения ( 1 )

27

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1255/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез определяне на съдържанието на годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението, включително списъка на общите показатели

46

 

*

Регламент (ЕС) № 1256/2014 на Комисията от 21 ноември 2014 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

51

 

*

Регламент (ЕС) № 1257/2014 на Комисията от 24 ноември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, с цел адаптиране на приложения I и IV ( 1 )

53

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1258/2014 на Комисията от 24 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top