Help Print this page 

Document L:2014:335:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 335, 22 ноември 2014 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
22 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1246/2014 на Комисията от 19 ноември 2014 година за забрана на риболова на афанопус във води на ЕС и в международни води от зони V, VI, VII и XII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1247/2014 на Комисията от 19 ноември 2014 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1248/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 776/2014 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар до края на пазарната 2014/2015 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1061/2014

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1249/2014 на Комисията от 21 ноември 2014 година за разрешаване на инозитол като фуражна добавка за риба и ракообразни ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1250/2014 на Комисията от 21 ноември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 891/2009 във връзка с тарифните квоти за захар с произход от Сърбия

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1251/2014 на Комисията от 21 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 година за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари ( 1 )

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/826/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 ноември 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международната морска организация по време на 94-тата сесия на Комитета по морска безопасност във връзка с приемането на измененията на Кодекса за подобрената програма за преглед от 2011 г.

17

 

*

Решение 2014/827/ОВППС на Съвета от 21 ноември 2014 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

19

 

 

2014/828/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 15 октомври 2014 година относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2014/40)

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top