EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:334:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 334, 21 ноември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 334

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
21 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2014/821/ОВППС на Съвета от 4 ноември 2014 година за подписване и сключване на споразумение между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2014 на Комисията от 7 ноември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Westfälischer Pumpernickel (ЗГУ)]

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за определяне на правилата за изпълнение на Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) ( 1 )

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

84

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/102/ЕС на Съвета от 7 ноември 2014 година за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия поради присъединяването на Република Хърватия ( 1 )

86

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/822/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година

88

 

 

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година

90

 

 

2014/823/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година

93

 

 

2014/824/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година относно освобождаването от отговорост във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

94

 

 

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

95

 

 

2014/825/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 ноември 2014 година за определяне на организационната структура и начина на работа на Европейската мрежа за развитие на селските райони и на мрежата за Европейско партньорство за иновации и за отмяна на Решение 2008/168/ЕО

98

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top