EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:307:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 307, 28 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 307

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
28 октомври 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1134/2014 на Комисията от 23 октомври 2014 година за забрана на риболова на пикша в зони VIIb-k, VIII, IX и X, както и във води на Съюза от CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

21

 

*

Регламент (ЕС) № 1135/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване (1)

23

 

*

Регламент (ЕС) № 1136/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 283/2013 във връзка с преходните мерки по отношение на процедурите относно продуктите за растителна защита (1)

26

 

*

Регламент (ЕС) № 1137/2014 на Комисията от 27 октомври 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обработката на някои видове карантия от животни, предназначени за консумация от човека (1)

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2014 на Комисията от 27 октомври 2014 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешителното Adisseo France S.A.S.) (1)

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1139/2014 на Комисията от 27 октомври 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за артишок, тиквички, портокали, клементинки, мандарини и сатсумаси, лимони, ябълки и круши

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2014 на Комисията от 27 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/738/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 октомври 2014 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при рафинирането на нефт и газ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер С(2014) 7155)  (1)

38

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EC) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г.)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top