Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:305:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 305, 24 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 305

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
24 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1125/2014 на Комисията от 19 септември 2014 година за допълнение на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималната застрахователна сума по застраховката „Професионална отговорност“ или минималния паричен размер на сходната гаранция, която трябва да притежават кредитните посредници (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1126/2014 на Комисията от 17 октомври 2014 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от асулам, цианамид, диклоран, флумиоксазин, флупирсулфурон-метил, пиколинафен и пропизохлор във и върху определени продукти (1)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 1127/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от амитрол, динокап, фипронил, флуфенацет, пендиметалин, пропизамид и пиридат във или върху определени продукти (1)

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1128/2014 на Комисията от 21 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

100

 

*

Регламент (ЕС) № 1129/2014 на Комисията от 21 октомври 2014 година за забрана на риболова на пикша във води на Съюза и международни води от зони Vb и VIа от страна на плавателни съдове под флага на Испания

102

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1130/2014 на Комисията от 22 октомври 2014 година за откриване на тарифна квота за 2015 г., приложима към вноса в Европейския съюз на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

104

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1131/2014 на Комисията от 23 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

107

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/737/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 октомври 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 4 относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

109

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г.) (Специално издание на български език, глава 05, том 08, стр. 3)

115

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2014 на Съвета от 20 октомври 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 301, 21.10.2014 г.)

115

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/730/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 301, 21.10.2014 г.)

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top