EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:297:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 297, 15 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 297

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
15 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1078/2014 на Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1079/2014 на Комисията от 14 октомври 2014 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2015 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1080/2014 на Комисията от 14 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/714/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 октомври 2014 година за оттегляне от Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на хармонизиран стандарт EN 1384:2012 „Каски за конни спортове“ във връзка с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7236)

11

 

 

2014/715/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 октомври 2014 година за определяне на трета държава, която Комисията смята за несътрудничеща трета държава съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

13

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 60 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно одобрението на двуколесни мотоциклети и мотопеди по отношение на органите за управление, задействани от водача, включително органите за управление, сигналните лампи и показващите уреди

23

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/24/ОВППС на Съвета от 20 януари 2014 година за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус ( ОВ L 16, 21.1.2014 г. )

41

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 699/2014 на Комисията от 24 юни 2014 г. относно оформлението на общо лого, чрез което да се идентифицират лицата, предлагащи на гражданите лекарствени продукти за продажба от разстояние, и относно техническите, електронните и криптографските изисквания за проверката на неговата автентичност ( ОВ L 184, 25.6.2014 г. )

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top