Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 295, 11 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1067/2014 на Комисията от 3 октомври 2014 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1068/2014 на Комисията от 9 октомври 2014 година за забрана на риболова на менек във води на Съюза и международни води от зони I, II и ХIV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1069/2014 на Комисията от 10 октомври 2014 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на периода на задържане за премията за крави с бозаещи телета за 2014 г. в Испания

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1070/2014 на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 271/2009 относно минималното съдържание на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), и ендо-1,4-бета-глюканаза, получена от Aspergillus niger (DSM 18404), като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на разрешителното BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1071/2014 на Комисията от 10 октомври 2014 година относно извънредни мерки за подпомагане на секторите на яйцата и птичето месо в Италия

51

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1072/2014 на Комисията от 10 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/705/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 октомври 2014 година за назначаване на член от Обединеното кралство в Европейския икономически и социален комитет

57

 

 

2014/706/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 октомври 2014 година за назначаване на член от Обединеното кралство в Европейския икономически и социален комитет

58

 

 

2014/707/ОВППС

 

*

Решение EULEX KOSOVO/2/2014 на Комитета по политика и сигурност от 9 октомври 2014 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 октомври 2014 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер С(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/EC

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 октомври 2014 година относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (нотифицирано под номер С(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/710/EC

 

*

Препоръка на Комисията от 9 октомври 2014 година относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащ на регулиране ex ante в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги ( 1 )

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top