Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:294:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 294, 10 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 294

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
10 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 година относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1063/2014 на Комисията от 7 октомври 2014 година за забрана на риболова на меджид в VIII от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1064/2014 на Комисията от 7 октомври 2014 година за забрана на риболова на обикновен морски език в VIIf and VIIg от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

37

 

*

Регламент (ЕС) № 1065/2014 на Комисията от 7 октомври 2014 година за забрана на риболова на морска писия в VIII, IX и X, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1, от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1066/2014 на Комисията от 9 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/703/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 октомври 2014 година за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на одобрението на програма за контрол за ликвидиране на инфекциозен ринотрахеит по говедата в Белгия и статута „свободна от инфекциозен ринотрахеит по говедата“ на федерална провинция Тюрингия в Германия (нотифицирано под номер С(2014) 7113)  ( 1 )

43

 

 

2014/704/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 октомври 2014 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове (нотифицирано под номер С(2014) 7139)  ( 1 )

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EO) № 2166/2005 на Съвета oт 20 декември 2005 година за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров и за изменение на Регламент (EO) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ( ОВ L 345, 28.12.2005 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 4, том 008)

49

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия ( ОВ L 105, 27.4.2010 г. )

50

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 667/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година относно някои ограничителни мерки по отношение на Еритрея ( ОВ L 195, 27.7.2010 г. )

51

 

*

Поправка на Регламент (ЕC) № 25/2011 на Съвета от 14 януари 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар ( ОВ L 11, 15.1.2011 г. )

52

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 84/2011 на Съвета от 31 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус ( ОВ L 28, 2.2.2011 г. )

53

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета от 12 април 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран ( ОВ L 100, 14.4.2011 г. )

54

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета от 3 май 2012 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау ( ОВ L 119, 4.5.2012 г. )

55

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 521/2013 на Съвета от 6 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго ( ОВ L 156, 8.6.2013 г. )

56

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република ( ОВ L 70, 11.3.2014 г. )

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top