EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:289:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 289, 3 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
3 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/691/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 29 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/668/ЕС за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, V, VI и VII от него, както и на свързаните приложения и протоколи

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията от 25 юли 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1043/2014 на Комисията от 2 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/692/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 29 септември 2014 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

18

 

 

2014/693/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 29 септември 2014 година за назначаване на член от Полша в Европейския икономически и социален комитет

21

 

 

2014/694/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 29 септември 2014 година за назначаване на трима членове и двама заместник-членове от Франция в Комитета на регионите

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници ( ОВ L 375, 31.12.1991 г. ) (Специално издание на български език, Глава 15, Том 002, стр. 81)

23

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top