Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:283:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 283, 27 септември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 283

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
27 септември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Уведомление относно влизането в сила на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие

1

 

*

Известие относно влизането в сила за Съюза на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1012/2014 на Съвета от 25 септември 2014 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1340/2008 относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1013/2014 на Съвета от 26 септември 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2104 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1015/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Света за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 154/2013 на Комисията

20

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1016/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

23

 

*

Регламент (ЕС) № 1017/2014 на Комисията от 24 септември 2014 година за забрана на риболова на гренадир във водите на ЕС и международните води от зони VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

25

 

*

Регламент (ЕС) № 1018/2014 на Комисията от 24 септември 2014 година за забрана на риболова на афанопус във водите на ЕС и международните води от зони V, VI, VII и XII от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

27

 

*

Регламент (ЕС) № 1019/2014 на Комисията от 25 септември 2014 година за забрана на риболова на северен пагел във водите на ЕС и международните води от зони VI, VII и VIII от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ)]

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход (1)

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1022/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за изменение за 220-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1023/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1024/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 8 до 14 септември 2014 година заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 в сектора на захарта, и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/675/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП

47

 

 

2014/676/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване на заместник-член от Чешката република в Комитета на регионите

56

 

 

2014/677/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване на член от Нидерландия и четирима заместник-членове от Нидерландия в Комитета на регионите

57

 

*

Решение за изпълнение 2014/678/ОВППС на Съвета от 26 септември 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

59

 

 

2014/679/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 септември 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/270/ЕС по отношение на срока на неговото прилагане и на пренасянето на картофени клубени с произход от демаркационни зони до съоръжения за опаковане с цел предотвратяване на разпространението на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) в рамките на Съюза (нотифицирано под номер С(2014) 6731)

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top