EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:263:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 263, 3 септември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 263

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
3 септември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 936/2014 на Комисията от 22 август 2014 година за забрана на риболова на синя молва във води на ЕС и международни води от зони II и IV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

1

 

*

Регламент (ЕС) № 937/2014 на Комисията от 22 август 2014 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIf и VIIg от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 938/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, чрез внос на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 939/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 940/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/640/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден с Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество в областта на културата

23

 

 

2014/641/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 1 септември 2014 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза (нотифицирано под номер С(2014) 6011)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top