Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:242:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 242, 14 август 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 242

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
14 август 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 882/2014 на Комисията от 31 юли 2014 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Torrone di Bagnara (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 883/2014 на Комисията от 5 август 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Jamón de Serón (ЗГУ)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията от 13 август 2014 година за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009 ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 885/2014 на Комисията от 13 август 2014 година за определяне на специфични условия, приложими към вноса на бамя и листа от къри от Индия и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013 ( 1 )

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 886/2014 на Комисията от 13 август 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/529/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 12 август 2014 година относно мярка, предприета от Белгия в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета, за изземване от крайния потребител на тип тапи за уши за слухова защита (нотифицирано под номер C(2014) 5670)

29

 

 

2014/530/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 август 2014 година относно определени временни защитни мерки във връзка с болестта африканска чума по свинете в Латвия (нотифицирано под номер С(2014) 5915)  ( 1 )

31

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 305/13/COL от 10 юли 2013 година относно рекапитализацията на застрахователно дружество Sjóvá (Исландия)

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top