EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:217:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 217, 23 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 217

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
23 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 790/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014

1

 

*

Регламент (ЕС) № 791/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 793/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 794/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

*

Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка от 3 юли 2014 година относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28)

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/482/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

31

 

*

Решение 2014/483/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 2014/72/ОВППС

35

 

*

Решение 2014/484/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

38

 

*

Решение 2014/485/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

39

 

*

Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

42

 

*

Решение за изпълнение 2014/487/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

48

 

*

Решение за изпълнение 2014/488/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

49

 

 

2014/489/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 юни 2013 година относно държавна помощ SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09), приведена в действие от Кралство Испания за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони (извън Кастилия-Ла Манча) (нотифицирано под номер C(2013) 3204)  ( 1 )

52

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/490/ЕС

 

*

Решение № 2 на Съвместния комитет на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход от 21 май 2014 година по отношение на молбата на Република Молдова да стане договаряща страна по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top